Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het huurrecht. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte (artikel 7:296 BW)

15 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte (artikel 7:296 BW)

Hof Arnhem-Leeuwarden, 27 november 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:10315 De zaak gaat over een brouwerij die tussenhuurder was. De brouwerij huurde het pand van de eigenaar en verhuurde het vervolgens door aan een derde partij. In de huurprijzen zat weinig verschil maar in de onderhuurovereenkomst zat wel een beding waarin is gesproken dat de onderhuurder alleen bier zou afnemen van de brouwerij. Dit is een geoorloofd beding waarmee brouwerijen zich verzekeren van een afzetmarkt voor het bier dat zij produceren. Dit beding is overigens in het bijzonder [...]

Kind wordt huurder na overlijden van de ouder?

20 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kind wordt huurder na overlijden van de ouder?

Een meerderjarig inwonend kind wordt niet zomaar medehuurder. Dat kan het kind echter wel worden als het kind (onder andere) zijn hoofdverblijf heeft in het gehuurde en er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de ouder. Maar wanneer is daar sprake van? Recent (op 10 december 2019) heeft het Gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat sprake was van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Op welke gronden kwam het hof tot dat oordeel? Dat waren de volgende: moeder en zoon deden samen boodschappen; zij aten samen; [...]

Voorkeursrecht huurder tot koop woning vervallen

23 oktober 2015|Reacties uitgeschakeld voor Voorkeursrecht huurder tot koop woning vervallen

Rechtbank Overijssel 19 februari 2014 In de onderhavige zaak deed zich de vraag voor of het voorkeursrecht van de huurder tot koop van de woning was vervallen. Sinds 2005 huurde de huurder een kantoorruimte van de verhuurder. In de huurovereenkomst was een regeling voorkeursrecht tot koop opgenomen. Deze bepaling hield in dat de huurder het recht had om als eerste een koopaanbieding te doen, als de verhuurder van plan was het gehuurde te verkopen. Ook diende de verhuurder de huurder in het geval van [...]

Schenking verkoop woning in verhuurde staat

23 oktober 2015|Reacties uitgeschakeld voor Schenking verkoop woning in verhuurde staat

De vader van eiser was eigenaar van de appartementsrechten van de woning en drie in het pand gelegen bergingen. De woning en de drie bergingen verhuurde de vader aan zijn [...]

Verzoek tot medehuur na beeindiging gemeenschappelijke huishouding

23 oktober 2015|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot medehuur na beeindiging gemeenschappelijke huishouding

Rechtbank Overijssel 19 februari 2014 In de onderhavige zaak deed zich de vraag voor of het voorkeursrecht van de huurder tot koop van de woning was vervallen. Sinds 2005 huurde [...]

Beroep op huurbescherming (door huurders) onaanvaardbaar

23 oktober 2015|Reacties uitgeschakeld voor Beroep op huurbescherming (door huurders) onaanvaardbaar

Rechtbank Rotterdam 30 oktober 2013 De partijen in de onderhavige zaak hebben op 16 mei 2013 een huurovereenkomst gesloten ten aanzien van een gemeubileerde woning. De huurders, gedaagden in de [...]

Voor wiens rekening komt de schade aan de woning?

22 september 2015|Reacties uitgeschakeld voor Voor wiens rekening komt de schade aan de woning?

Gedaagden huren sinds 1985 een woning van eiseres. Eén van gedaagden (hierna: gedaagde) lijdt aan overgewicht.  Wegens acute medische problemen diende gedaagde naar het ziekenhuis gebracht te worden en hebben [...]

Verdeling ontruimingskosten

22 september 2015|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling ontruimingskosten

De huurovereenkomst tussen de huurder (appellant) en verhuurder (geïntimeerde 1) was in 2010 door de kantonrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad ontbonden. De huurder was door de kantonrechter veroordeeld om de [...]

Geen toerekening mededeling van de makelaar aan verhuurder

20 juli 2015|Reacties uitgeschakeld voor Geen toerekening mededeling van de makelaar aan verhuurder

Op 1 mei 2012 heeft de huurder (appellant) een huurovereenkomst gesloten met de verhuurder (de geïntimeerde) met betrekking tot een bedrijfsruimte. De gehuurde bedrijfsruimte zal uitsluitend worden bestemd om als [...]

Oudere blog items

Gebreken aanleiding tot huurvermindering?

20 juli 2015|Reacties uitgeschakeld voor Gebreken aanleiding tot huurvermindering?

Vervanging open gaskachels door HR-ketels; redelijk renovatievoorstel

20 juli 2015|Reacties uitgeschakeld voor Vervanging open gaskachels door HR-ketels; redelijk renovatievoorstel

Inroepen huurbeding

7 juli 2015|Reacties uitgeschakeld voor Inroepen huurbeding

Verwijdering schotelantenne

13 juni 2015|Reacties uitgeschakeld voor Verwijdering schotelantenne

Geen ontbinding en ontruiming als gevolg van hennepteelt in gehuurde woning

1 juni 2015|Reacties uitgeschakeld voor Geen ontbinding en ontruiming als gevolg van hennepteelt in gehuurde woning

Verhuurder mag de huurder een vergoeding voor zonwering in rekening brengen

11 mei 2015|Reacties uitgeschakeld voor Verhuurder mag de huurder een vergoeding voor zonwering in rekening brengen

Verhuurder strafbaar bij hennepteelt in de gehuurde woning?

11 mei 2015|Reacties uitgeschakeld voor Verhuurder strafbaar bij hennepteelt in de gehuurde woning?

Versterkte terughoudendheid bij te late opzegging huurovereenkomst kantoorruimte

11 mei 2015|Reacties uitgeschakeld voor Versterkte terughoudendheid bij te late opzegging huurovereenkomst kantoorruimte

Huurovereenkomst opzeggen per e-mail

11 april 2015|Reacties uitgeschakeld voor Huurovereenkomst opzeggen per e-mail

Beslag op huidige huurtoeslag door voormalige verhuurder niet mogelijk

14 maart 2015|Reacties uitgeschakeld voor Beslag op huidige huurtoeslag door voormalige verhuurder niet mogelijk

Artikel 39 Fw geldt ook voor huur van roerende zaken

2 maart 2015|Reacties uitgeschakeld voor Artikel 39 Fw geldt ook voor huur van roerende zaken

Wmo ingrijpende gevolgen voor de verhuurder

14 februari 2015|Reacties uitgeschakeld voor Wmo ingrijpende gevolgen voor de verhuurder

Ontbinding en ontruiming woning wegens detentie huurder

14 februari 2015|Reacties uitgeschakeld voor Ontbinding en ontruiming woning wegens detentie huurder

Is de opzeggingsgrond bij de Leegstandwet beperkt tot de grond waarop de vergunning is verleend?

2 februari 2015|Reacties uitgeschakeld voor Is de opzeggingsgrond bij de Leegstandwet beperkt tot de grond waarop de vergunning is verleend?

Diefstal van elektriciteit

19 januari 2015|Reacties uitgeschakeld voor Diefstal van elektriciteit

Ontruiming krakers

19 januari 2015|Reacties uitgeschakeld voor Ontruiming krakers

Opschorting huur vanwege gebreken mogelijk?

19 januari 2015|Reacties uitgeschakeld voor Opschorting huur vanwege gebreken mogelijk?

Een woning vol dwergeekhoorns grond voor ontruiming?

19 januari 2015|Reacties uitgeschakeld voor Een woning vol dwergeekhoorns grond voor ontruiming?

De belangenafweging bij de renovatie van een bedrijfsruimte

1 december 2014|Reacties uitgeschakeld voor De belangenafweging bij de renovatie van een bedrijfsruimte

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie