Ontbinding huurovereenkomst

Wanneer u als verhuurder merkt dat uw huurder zich niet aan de afspraken houdt die vermeld staan in de huurovereenkomst, kunt u een ontbinding van de huurovereenkomst overwegen. Ook heeft uw huurder wettelijke verplichtingen waar deze zich aan dient te houden. Gebeurt dit niet, dan heeft u als verhuurder recht op ontbinding van het huurcontract. Toch zijn er bepaalde voorwaarden verbonden aan het ontbinden van een huurovereenkomst. Huurders worden namelijk wettelijk beschermd tegen het opzeggen van de huur door de verhuurder of eigenaar.

Voorwaarden ontbinding huurovereenkomst

Als verhuurder mag u pas een huurcontract ontbinden om een beperkt aantal redenen, bijvoorbeeld bij wanprestatie van de huurder, dringend eigen gebruik of een geldend bestemmingsplan. Bij tijdelijke huur, kamerhuur en hospitakamers gelden speciale regels voor het beëindigen van het huurcontract.

Ontbinding huurovereenkomst woonruimte

Het huurcontract eindigt pas als de huurder schriftelijk akkoord gaat met de huuropzegging. Gaat de huurder niet binnen 6 weken akkoord met de beëindiging van het huurcontract, dan moet de verhuurder naar de rechter gaan om het huurcontract te laten beëindigen. Ook kunt u gespecialiseerde advocaten van Brenner inschakelen. Vaak kunt u al met een quickscan van de huurovereenkomst horen hoe wij u als advocaat kunnen helpen bij de beëindiging van de huur.

Ontbinding huurovereenkomst bedrijfsruimte

Een ontbinding van huurovereenkomst bedrijfsruimte kan niet buitengerechtelijk plaatsvinden. Voor de ontbinding van een huurovereenkomst van een bedrijfsruimte dient er altijd een uitspraak te zijn van een rechter. Er zijn veel zaken waar u rekening mee dient te houden bij de ontbinding van een huurovereenkomst bedrijfsruimte. Brenner Advocaten, al jaren gespecialiseerd in het huurrecht, kan u helpen om de ontbinding te realiseren.

U kunt niet zomaar een ontbinding huurovereenkomst voor elkaar krijgen. Hier zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden. Twijfelt u over de juistheid van het voldoen aan deze voorwaarden? Brenner Advocaten kan u hierbij helpen. Neem vrijblijvend contact op voor antwoord op uw vragen of passend advies.