Op 23 juni 2014 heeft de rechtbank Gelderland zich uitgesproken over de ontruiming van een woning met krakers. Op grond van artikel 138a Wetboek van Strafrecht is het kraken van een woning in Nederland als misdrijf strafbaar gesteld. Een vordering tot ontruiming mag dan worden toegewezen als aannemelijk is dat de eigenaar van de gekraakte woning een spoedeisend belang heeft bij de ontruiming. Bovendien moet beoordeeld worden of ontruiming op korte termijn de belangen van de krakers op onevenredige wijze zou kunnen worden in verhouding tot de belangen van de eigenaar van de woning.

In de onderhavige casus wordt een boerderij gekraakt. De boerderij ligt in een recreatiegebied en staat te koop. De eigenaar van de boerderij doet een beroep op de voorzieningenrechter om de vordering tot ontruiming toe te wijzen. De eigenaar stelt dat zij concrete activiteiten heeft ondernomen om de woning te verkopen. De voorzieningenrechter gaat hierin mee en oordeelt dat de eigenaar serieuze verkoopplannen heeft. De krakers voeren hiertegen aan dat zij de boerderij netjes bewonen, mee zullen werken aan bezichtigingen en bereid zijn het woonhuis te laten zodra er een nieuwe huurder of koper is. Het argument van de krakers doet volgens de rechter niet af aan de ontruiming. Bovendien acht de rechter voldoende bewezen dat de aanwezigheid van krakers de potentiële kopers kan afschikken. De eigenaar van de boerderij heeft de vrijheid om niet met de krakers te contracteren en het staat hem vrij de boerderij in lege staat aan te bieden. De rechter acht het spoedeisend belang van de eigenaar tot ontruiming van de boerderij voldoende aannemelijk geworden.

Ten aanzien van de belangen van de krakers, die op korte termijn niet onevenredig geschaad mogen worden, voeren zij aan dat hun belang is gelegen in de bescherming van hun huisrecht. Ze beroepen zich op artikel 8 EVRM. Dit artikel werkt echter alleen in een verhouding tot de overheid en daar is in het onderhavige geval geen sprake van.

De voorzieningenrechter wijst de vordering tot ontruiming toe, omdat de eigenaar serieuze verkoopplannen heeft.