Dringend eigen gebruik en renovatie

Wanneer u verhuurder bent van een pand kan het zijn dat de kosten van uw pand structureel hoger zijn dan de huuropbrengsten van uw pand. Bij een aanhoudend verschil tussen de kosten en opbrengsten spreken we van een wanverhouding. Voor u kan dit een reden zijn om de huurovereenkomst te willen beëindigen. Dit proces is vaak ingewikkelder dan gedacht vanwege de rechten van huurders. Dringend eigen gebruik biedt voor u bij wanverhouding een goede mogelijkheid om de huurovereenkomst te beëindigen. Op grond van de wet en jurisprudentie kunt u immers de huurovereenkomst opzeggen als er sprake is van een structurele wanverhouding tussen de exploitatiekosten en huuropbrengsten. U kunt een zaak beginnen op basis van dringend eigen gebruik als renovatie.

Zaak beginnen op grond van dringend eigen gebruik

Wanneer u een zaak wilt beginnen op grond van dringend eigen gebruik als renovatie moet u rekening houden met de volgende punten. Allereerst moet u kunnen aantonen dat de kosten veel hoger zijn dan de huuropbrengsten. Uit ervaring werd in diverse zaken aangenomen dat een jaarlijks verlies van zo’n 6.000,- euro voldoende is. Naast het aantonen van het jaarlijkse bedrag van uw wanverhouding moet u de kosten van de renovatie kunnen aantonen. Een schatting van deze renovatiekosten is volgens het Hof van Amsterdam voldoende. Daardoor is het voor u eenvoudig om deze barricade weg te nemen.

Optie huurruimte bij dringend eigen gebruik

Bij dringend eigen gebruik moet u tevens aantonen dat u heeft gezorgd voor een passende woonruimte voor de huurder. Een passende huurruimte wordt hierbij gezien als een ruim begrip, waardoor u al snel aan deze eisen voldoet. Brenner Advocaten adviseert u om hiervoor een makelaar in de arm te nemen. Mocht u eens willen sparren over de mogelijkheden van het beëindigen van een huurovereenkomst, neemt u dan gerust een (telefonisch: 020-7400521) contact op met één van onze advocaten.