Exploitatieplicht huurder

Als verhuurder heeft u er belang bij dat een huurder in de gehuurde bedrijfsruimte ook daadwerkelijk haar bedrijf gaat uitoefenen. Leegstand heeft vaak gevolgen voor de waarde van de gehuurde bedrijfsruimte of van naburige bedrijfsruimten.

Is een huurder verplicht om in de gehuurde bedrijfsruimte ook daadwerkelijk haar bedrijf uit te gaan oefenen? In vrijwel alle gevallen heeft de huurder inderdaad een exploitatieplicht waar zij niet makkelijk onderuit komt.

De exploitatieplicht is niet in de wet opgenomen. Meestal is er in de huurovereenkomst een exploitatieplicht opgenomen. Dat is in elk geval zo als u als verhuurder gebruik maakt van een ROZ-model. Dit is een standaard huurovereenkomst voor bijvoorbeeld winkelruimte of kantoorruimte met daarbij behorende algemene bepalingen. Deze modellen worden uitgegeven door de vereniging Raad voor Onroerende Zaken en zijn gratis op de site te downloaden (https://roz.nl/de-roz-modellen/). De exploitatieverplichting is in de algemene bepalingen opgenomen. Zorgt u er voor dat deze algemene bepalingen van toepassing zijn op de huurovereenkomst, zodat ook de exploitatieverplichting geldt.

Als een huurder zich niet aan de exploitatieverplichting houdt, dan kunt u de huurder sommeren om zich aan deze verplichting te houden. In de brief stelt u daarvoor een redelijke termijn zodat deze brief geldt als een ingebrekestelling. Indien de huurder na ommekomst van die termijn niet heeft voldaan aan de exploitatieverplichting, dan is de huurder in beginsel in verzuim. U als verhuurder heeft dan allerlei mogelijkheden, die onze advocaat huurrecht graag met u bespreekt.

Er zijn gevallen waarin een huurder zich niet hoeft te houden aan een exploitatieverplichting. Dat is bijvoorbeeld het geval als de exploitatie feitelijk onmogelijk is. Ook als het in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de huurder kan worden gevergd dat ze de exploitatieverplichting nakomt.

Het hangt vaak af van de feiten en omstandigheden in het specifieke geval. Zo heeft het Hof Amsterdam in een zaak van de verhuurder tegen Hudson Bay in Amsterdam geoordeeld dat Hudson Bay haar exploitatieverplichting moest nakomen. De kantonrechter in Den Haag heeft in een zaak van de verhuurder tegen andere filialen van Hudson Bay de vordering tot nakoming afgewezen. Als verhuurder is het van belang om aan te tonen dat het niet voldoen aan de exploitatieverplichting negatieven gevolgen heeft. Om een goed huurder te zijn, moet uw huurder u betrekken bij de plannen om de exploitatie te staken.

Houdt uw huurder zich niet aan haar exploitatieplicht?
Neemt u gerust contact op met onze advocaat huurrecht voor een advies over uw mogelijkheden: 020-3980150