Op grond van artikel 7:271 lid 3 BW dient een huurovereenkomst opgezegd te worden bij exploot of aangetekende brief. Dit vereiste zorgt ervoor dat bewijs kan worden geleverd als wordt betwist dat de huurovereenkomst tijdig is opgezegd. Vaak nemen verhuurders ook in de door hen gehanteerde algemene voorwaarden op dat opzegging bij exploot of aangetekende brief dient te geschieden.

Op 25 april 2014 heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan over de rechtsgeldigheid van het opzeggen van een huurovereenkomst per e-mail. De rechtbank oordeelt dat de wet niet expliciet aangeeft dat het niet in acht nemen van art. 7:271 lid 3 BW tot nietigheid dient te leiden. Tevens acht de rechtbank het beroep van de verhuurder dat opzegging ‘uitsluitend schriftelijk (dus niet per e-mail)’ kan geschieden, hetgeen is opgenomen in de algemene voorwaarden, gegeven de omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Opzegging per e-mail voldoet in het huidige communicatieverkeer en de rechtbank acht de opzegging per e-mail rechtsgeldig.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 2 december 2014 gekeken of een huurovereenkomst van een kantoorruimte ook per e-mail opgezegd kan worden. Het Hof oordeelt dat de opzegging van de huuroverkomst per e-mail voldoende zekerheid bied dat de huurrelatie (na de opzegtermijn) tussen beide partijen niet meer zou worden voortgezet. De opzegging per e-mail is voldoende duidelijk en de huurder heeft met de e-mail, als schriftelijk vormvereiste, tijdig voor het verstrijken van de huurperiode, bewezen dat hij de huurovereenkomst niet zal voortzetten. Ook een huurovereenkomst van een kantoorruimte kan per e-mail opgezegd worden.