Voor een hennepkwekerij in een woning is veel elektriciteit nodig. Vaak wordt hierbij op een illegale manier elektriciteit afgenomen. Op 9 september 2014 kreeg het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden te maken met een dergelijk geval. Enexis (de eiser) vorderde van de afnemer (gedaagde) een bedrag wegens illegale afname ten behoeve van een hennepkwekerij c.q. schending van de contractuele verplichting om de aanwezige aansluitingen op het netwerk op legale wijze te (laten) gebruiken. De afnemer beriep zich er op dat hij grotendeels afwezig was in de periode waarin de elektriciteit illegaal is afgenomen. Bovendien zei hij dat hij door zijn invaliditeit niet van de hennepkwekerij op de bovenverdieping van zijn woning op de hoogte kon zijn.

Niet betwist wordt dat op de afnemer de verplichting rust om te zorgen voor een correct gebruik van de aansluiting en de meetinrichting die hem door Enexis ter beschikking is gesteld. Ten aanzien van de afwezigheid van de afnemer oordeelt het Hof als volgt: De enkele afwezigheid van de afnemer ontslaat hem niet van de op hem rustende zorgplicht en levert ook geen overmacht op. Aangezien hij langdurig in het buitenland, het ziekenhuis en het verpleeghuis verbleef had van hem verwacht mogen worden dat hij – in het kader van zijn zorgplicht – maatregelen had genomen ter voorkoming van illegaal gebruik van de aansluiting. Hij had bijvoorbeeld personen kunnen vragen om incidenteel te controleren of alles bij de woning in orde was. Door dit na te laten heeft de afnemer zijn zorgplicht geschonden en is hij aansprakelijk voor de schade die Enexis geleden heeft.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 9 september 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:6964