admin

About admin

This author has not yet filled in any details..
So far admin has created 28 blog entries.

Wmo ingrijpende gevolgen voor de verhuurder

Als een huurder veranderingen in of aan een gehuurde woning aan te brengen heeft hij schriftelijke toestemming nodig van de verhuurder. Als uitzondering op deze hoofdregel geldt dat toestemming niet is vereist, indien de veranderingen zonder noemenswaardige kosten ongedaan gemaakt kunnen worden. Op 1 januari 2015 is de vernieuwde Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (hierna: Wmo) [...]

Door | 14 februari 2015

Ontbinding en ontruiming woning wegens detentie huurder

Regelmatig doet zich de vraag voor of de huurder tekortschiet als hij als gevolg van detentie de gehuurde woning (tijdelijk) niet kan gebruiken. Dit was ook het geval bij de rechtbank Midden-Nederland op 7 juli 2014. De huurder in deze zaak is tot 36 maanden gevangenisstraf veroordeeld. In de huurovereenkomst met de verhuurder staat dat [...]

Door | 14 februari 2015

Diefstal van elektriciteit

Voor een hennepkwekerij in een woning is veel elektriciteit nodig. Vaak wordt hierbij op een illegale manier elektriciteit afgenomen. Op 9 september 2014 kreeg het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden te maken met een dergelijk geval. Enexis (de eiser) vorderde van de afnemer (gedaagde) een bedrag wegens illegale afname ten behoeve van een hennepkwekerij c.q. schending van de [...]

Door | 19 januari 2015

Ontruiming krakers

Op 23 juni 2014 heeft de rechtbank Gelderland zich uitgesproken over de ontruiming van een woning met krakers. Op grond van artikel 138a Wetboek van Strafrecht is het kraken van een woning in Nederland als misdrijf strafbaar gesteld. Een vordering tot ontruiming mag dan worden toegewezen als aannemelijk is dat de eigenaar van de gekraakte woning [...]

Door | 19 januari 2015

Opschorting huur vanwege gebreken mogelijk?

De huurder heeft op grond van artikel 7:206 BW juncto artikel 6:52 BW het recht om zijn huurbetalingen op te schorten, als er sprake is van een gebrek dat door de verhuurder verholpen moet worden. Deze mogelijk bestaat niet als het voor de verhuurder onmogelijk is het gebrek te herstellen of uitgaven van de verhuurder [...]

Door | 19 januari 2015

Een woning vol dwergeekhoorns grond voor ontruiming?

Bij de rechtbank Amsterdam vorderde een verhuurder ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning, omdat de huurder de woning niet conform de contractuele bestemming gebruikt. De huurder houdt in de woning van 60 m2 een kolonie van 126 dwergeekhoorns. Volgens de verhuurder veroorzaakt dit overlast, is het gebruik van de woning in strijd [...]

Door | 19 januari 2015

De belangenafweging bij de renovatie van een bedrijfsruimte

Op 10 juni 2014 heeft het Hof een belangenafweging gemaakt tussen verhuurder en huurster bij de renovatie van een bedrijfsruimte. Verhuurder huurt al 16 jaar een pand in de Kalverstraat te Amsterdam aan huurster. Met het oog op een grote renovatie heeft de verhuurder de huurovereenkomst opgezegd wegens dringend eigen gebruik. Uit verschillende rapporten blijkt [...]

Door | 1 december 2014