admin

About admin

This author has not yet filled in any details..
So far admin has created 28 blog entries.

Vervanging open gaskachels door HR-ketels; redelijk renovatievoorstel

Geïntimeerden in de onderhavige zaak huren allen een woning van Stadgenoot (appellant). In hun woning hebben zij open gaskachels. In verband met veiligheidsrisico’s die aan het gebruik van open verbrandingstoestellen, zoals gaskachels, verbonden zijn is het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) enige jaren geleden een campagne gestart, met als doel de in [...]

Door | 20 juli 2015

Inroepen huurbeding

De regels voor het inroepen van een huurbeding door een hypotheekhouder zijn sinds 1 januari 2015 veranderd. Het uitgangspunt bij een executieveiling is dat de hypotheekhouder altijd het huurbeding conform art. 3:264 BW (voorafgaand aan de openbare verkoop van een woning) moet inroepen, tenzij er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat: - De [...]

Door | 7 juli 2015

Verwijdering schotelantenne

Sinds augustus 2007 huurt de huurder van Ymere, de verhuurder, een woning in het Chicago complex te Amsterdam. Ymere heeft in de huurovereenkomst opgenomen dat het niet is toegestaan om een schotelantenne aan de woning aan te brengen. De Portugese huurder had toch een schotelantenne aan de woning aangebracht, omdat hij Portugese zenders wilde ontvangen. [...]

Door | 13 juni 2015

Geen ontbinding en ontruiming als gevolg van hennepteelt in gehuurde woning

Hennepteelt in een woning leidt niet altijd tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. In het algemeen geeft iedere tekortkoming in de nakoming van een huurovereenkomst een reden om de huurovereenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt (vgl. Hoge [...]

Door | 1 juni 2015

Verhuurder strafbaar bij hennepteelt in de gehuurde woning?

Op 1 maart 2015 is het nieuwe artikel 11a Opiumwet (hierna: OW) in werking getreden. Op grond van art. 11a OW zijn handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt strafbaar gesteld. De maximum op te leggen straf bedraagt drie jaren gevangenisstraf of een geldboete van € 81.000,-. Dit houdt in dat als iemand (de [...]

Door | 11 mei 2015

Huurovereenkomst opzeggen per e-mail

Op grond van artikel 7:271 lid 3 BW dient een huurovereenkomst opgezegd te worden bij exploot of aangetekende brief. Dit vereiste zorgt ervoor dat bewijs kan worden geleverd als wordt betwist dat de huurovereenkomst tijdig is opgezegd. Vaak nemen verhuurders ook in de door hen gehanteerde algemene voorwaarden op dat opzegging bij exploot of aangetekende [...]

Door | 11 april 2015

Beslag op huidige huurtoeslag door voormalige verhuurder niet mogelijk

In deze zaak heeft de voormalige verhuurder X de woning verkocht aan Y. Y is de huidige verhuurder en de huurder Z is in de woning gebleven, aangezien koop geen huur breekt. Wegens een betalingsachterstand heeft de kantonrechter de huurder Z veroordeeld aan X de achterstand van één maand huur te voldoen en ten gevolge hiervan [...]

Door | 14 maart 2015

Artikel 39 Fw geldt ook voor huur van roerende zaken

Artikel 39 Faillissementswet (hierna: Fw) gaat over de beëindiging van de huur ingeval van een failliete huurder. Als de huurder failliet gaat kan zowel de verhuurder als de curator van de huurder de huur tussentijds opzeggen, met inachtneming van de opzegtermijn van (maximaal) drie maanden. De huurprijs is dan boedelschuld vanaf de dag van de [...]

Door | 2 maart 2015