admin

About admin

This author has not yet filled in any details..
So far admin has created 28 blog entries.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte (artikel 7:296 BW)

Hof Arnhem-Leeuwarden, 27 november 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:10315 De zaak gaat over een brouwerij die tussenhuurder was. De brouwerij huurde het pand van de eigenaar en verhuurde het vervolgens door aan een derde partij. In de huurprijzen zat weinig verschil maar in de onderhuurovereenkomst zat wel een beding waarin is gesproken dat de onderhuurder alleen bier zou [...]

Door | 15 april 2020

Kind wordt huurder na overlijden van de ouder?

Een meerderjarig inwonend kind wordt niet zomaar medehuurder. Dat kan het kind echter wel worden als het kind (onder andere) zijn hoofdverblijf heeft in het gehuurde en er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de ouder. Maar wanneer is daar sprake van? Recent (op 10 december 2019) heeft het Gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat [...]

Door | 20 januari 2020

Voorkeursrecht huurder tot koop woning vervallen

Rechtbank Overijssel 19 februari 2014 In de onderhavige zaak deed zich de vraag voor of het voorkeursrecht van de huurder tot koop van de woning was vervallen. Sinds 2005 huurde de huurder een kantoorruimte van de verhuurder. In de huurovereenkomst was een regeling voorkeursrecht tot koop opgenomen. Deze bepaling hield in dat de huurder het [...]

Door | 23 oktober 2015

Schenking verkoop woning in verhuurde staat

De vader van eiser was eigenaar van de appartementsrechten van de woning en drie in het pand gelegen bergingen. De woning en de drie bergingen verhuurde de vader aan zijn zoon (eiser). In 2005 zijn vader en de zoon schriftelijk overeengekomen dat de zoon de woning en de drie bergingen koopt voor € 150.000. In [...]

Door | 23 oktober 2015

Verzoek tot medehuur na beeindiging gemeenschappelijke huishouding

Rechtbank Overijssel 19 februari 2014 In de onderhavige zaak deed zich de vraag voor of het voorkeursrecht van de huurder tot koop van de woning was vervallen. Sinds 2005 huurde de huurder een kantoorruimte van de verhuurder. In de huurovereenkomst was een regeling voorkeursrecht tot koop opgenomen. Deze bepaling hield in dat de huurder het [...]

Door | 23 oktober 2015

Beroep op huurbescherming (door huurders) onaanvaardbaar

Rechtbank Rotterdam 30 oktober 2013 De partijen in de onderhavige zaak hebben op 16 mei 2013 een huurovereenkomst gesloten ten aanzien van een gemeubileerde woning. De huurders, gedaagden in de onderhavige zaak, stelden dat ze destijds dringend behoefte hadden aan een woonruimte. De verhuurder, eiser, had bij wijze van vriendendienst de woning ter beschikking gesteld [...]

Door | 23 oktober 2015

Voor wiens rekening komt de schade aan de woning?

Gedaagden huren sinds 1985 een woning van eiseres. Eén van gedaagden (hierna: gedaagde) lijdt aan overgewicht.  Wegens acute medische problemen diende gedaagde naar het ziekenhuis gebracht te worden en hebben ze een ambulance laten komen. Vanwege de omvang en het gewicht van gedaagde was het niet mogelijk om haar uit te woning te brengen zonder [...]

Door | 22 september 2015

Verdeling ontruimingskosten

De huurovereenkomst tussen de huurder (appellant) en verhuurder (geïntimeerde 1) was in 2010 door de kantonrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad ontbonden. De huurder was door de kantonrechter veroordeeld om de woning binnen 14 dagen na de betekening van het vonnis te ontruimen en te verlaten. De huurder moest de sleutels ter vrije beschikking van geïntimeerde [...]

Door | 22 september 2015

Geen toerekening mededeling van de makelaar aan verhuurder

Op 1 mei 2012 heeft de huurder (appellant) een huurovereenkomst gesloten met de verhuurder (de geïntimeerde) met betrekking tot een bedrijfsruimte. De gehuurde bedrijfsruimte zal uitsluitend worden bestemd om als wasserij en linnenverhuur gebruikt te worden. Voordat de huurovereenkomst werd gesloten, liepen alle contacten via de makelaar die als bedrijfsmakelaar optrad voor de verhuurder. In [...]

Door | 20 juli 2015

Gebreken aanleiding tot huurvermindering?

Op 9 december 2014 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich uitgelaten over gebreken aan een huurwoning en de gevolgen hiervan. De huurder, appellant in de onderhavige zaak, huurt sinds 2010 een woning van de verhuurder, geïntimeerde. Inmiddels wonen ook de vriendin van huurder en zijn kind in de woning. Eén van de keukenkastjes van de huurwoning [...]

Door | 20 juli 2015